Ako strojarov nas tato pamiatka zaujala nielen z historickeho hladiska