telefón

fax

e-mail

0905 424 872

02/4371 1507

kodus@kodnar.sk